header-training-camp-bulgaria

Privacy Policy

Политика на поверителност

Ние уважаваме Вашата конфиденциалност и се ангажираме със защитата на личните данни, които ни предоставяте. В тази връзка, бихме искали да споделим с Вас принципите, които формират нашата политика на поверителност.

Сдружение с нестопанска цел “ФУТБОЛЕН КЛУБ КОМЕТА“ събира определена информация чрез Уебсайта _________ и Facebook групата ни. Този документ („Политика на поверителност“) описва нашите политики и процедури, регламентиращи събирането и обработването на тази информация, която идентифицира индивидуален ползвател и може да бъде използвана за контакт с него („Лични данни“, „Лична информация“).

Тази политика на поверителност е валидна само по отношение на Ювентус Трейнинг камп България и не следва да се прилага за никой уебсайт на трети страни или услуги.

Контрол върху нашите дейности, свързани с лични данни, упражнява следният административен орган:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: София 1592, бул. „Професор Цветан Лазаров” № 2

Ел. поща: kzld@cpdp.bg

Уебсайт: www.cpdp.bg

Събиране на лична информация

Ние събираме лична информация, за да отговорим на Вашите искания, които могат да включват предоставяне на достъп до информация за Ювентус Трейнинг камп България, регистрация за нашия бюлетин или организирани от нас събития.

Ние събираме следната лична информация от Ползвателите:

Посредством Google Analytics – данни за трафика и поведението на Ползвателите;

Възможно е да изискаме и допълнителна информация, но само при изрично позволение от Ваша страна или в случай, че тази информация е необходима за изпълнението на услугата, която сте заявили. Вие сте единствен притежател на Вашата лична информация.

Съгласявайки се с нашите условия, Вие изрично се съгласявате Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информирани за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.

Употреба на Вашите лични данни

Вие изрично се съгласявате Вашите лични данни да бъдат предоставяни на трети лица, когато това е необходимо с цел изпълнение на договора между Вас и СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “ФУТБОЛЕН КЛУБ КОМЕТА“.

Вие имате право да откажете Вашите лични данни да бъдат използвани от нас за търговски, рекламни или маркетингови цели. Ако не желаете Вашите данни да бъдат използвани от нас за търговски, рекламни или маркетингови цели, можете да се свържете се с нас на контактите, публикувани на ___________

Ние бихме могли да използваме Ваша информация, за да създадем обобщена статистика, която е анонимна, както и за да извършим базиран на нея статистически анализ.

Google Analytics

Ние използваме Google Analytics за събиране на статистическа информация за Ползвателите на Уебсайта, като например уебсайта, от който идвате на нашия Уебсайт, държавата, в която се намирате, Вашия език, онлайн поведение, браузъра, който използвате, мрежата и т.н. Тази информация не включва лични данни и не можете да бъдете идентифициран посредством нея. Ние събираме посочените данни, за да анализираме какъв тип Ползватели използват Уебсайта и как го използват.

Можете да откажете използването на Вашите данни от Google Analytics, посредством приставката Google Analytics opt-out browser add-on за JavaScript на Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js). Ако искате да се откажете, моля изтеглете и инсталирайте приставката за Вашия уеб браузър.

Също така, ние сме внедрили Display Advertising и конкретно следните функционалности на Google Analytics, базирани на Display Advertising:

Google Analytics Demographics и Interest Reporting. Ние използваме данни от рекламата, базирана на интереси на Google или данни от други аудитории (напр. възраст, пол и интереси) посредством Google Analytics по следните начини:

  • За да персонализираме Вашето потребителско изживяване;
  • За да подобрим обслужването на Ползвателите;
  • За изпращане на периодични и-мейли.

Ние не извършваме сливане на лични данни с не лична информация, събрани на по-ранен етап от функционалностите на Display Advertising и базиращи се на бисквитката DoubleClick, освен ако нямаме уведомление, както и предварителното Ви утвърдително (т.е. opt-in) съгласие за това сливане.

Вие можете да се откажете от Google Analytics за Display Advertising чрез Ads Settings, както и да персонализирате рекламите на Google Display Network.

Може да интегрираме и следните функции на Google Analytics:

Remarketing с Google Analytics за онлайн реклама. Третите страни доставчици, включително Google, могат да показват наши реклами на сайтове в Интернет. СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “ФУТБОЛЕН КЛУБ КОМЕТА“ и третите страни доставчици, включително Google, могат да използват бисквитки на първи страни (като бисквитката на Google Analytics ) и бисквитки на трети страни (като бисквитките DoubleClick ) заедно, за да информират, оптимизират, и показват реклами въз основа на предишни посещения на Ползвателя в нашия сайт.

Google Display Network Impression Reporting или интегриране на DoubleClick Campaign Manager. 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “ФУТБОЛЕН КЛУБ КОМЕТА“ и третите страни доставчици, включително Google, могат да използват бисквитки на първи страни (като например бисквитките на Google Analytics) и бисквитки на трети страни (като бисквитката DoubleClick ) заедно, за да докладват как нашите рекламни импресии, други употреби на рекламни услуги, и взаимодействие с тези рекламни импресии и рекламни услуги са свързани с посещения на Уебсайта.

Съгласявайки се с тези условия, Вие изразявате своето изрично съгласие за използване от нашата страна на Google Analytics на Уебсайта, включително Display Advertising, и декларирате, че Ви е била дадена възможност да се откажете от Google Analytics.

Употреба на „бисквитки“ и други проследяващи технологии

Ние използваме “бисквитки”, за да събираме определена информация от всички Ползватели. Бисквитките представляват поредица от данни, които нашата система изпраща към Вашия компютър и впоследствие използва, за да идентифицира Вашия компютър, когато се върнете отново на Уебсайта.

Бисквитките предоставят информация за употребата на сайта и потребителски данни, които ние бихме могли да използваме, за да персонализираме Вашия потребителски опит, както и да проследим модели на потребителски трафик. Например, когато се връщате на Уебсайта, бисквитките Ви идентифицират и подтикват Уебсайта да попълни Вашето потребителско име (без паролата), за да улесни достъпа до Вашия профил. Бисквитките също така ни позволяват да напомняме за Ваши предходни дейности и да Ви предлагаме подобни услуги и събития. Също така, ние използваме информация, събирана чрез бисквитки, за да разработваме статистически анализи за използването на Уебсайта като например времето, което Ползвателите прекарват на Уебсайта и страниците, които посещават най-често. Тези обобщени статистически данни не включват лична информация.

Съгласявайки се с тази условия, Вие изразявате Вашето изрично съгласие за използването на „бисквитки“, включително бисквитките на Google Analytics и Facebook Pixel, и декларирате, че Ви е предоставена възможност да откажете съхраняването или достъпа до информацията. Ако предпочитате да не получавате „бисквитки“, докато разглеждате Уебсайта или чрез HTML форматирани имейли, бихте могли да ги откажете, като настроите интернет браузъра си да предупреждава преди да приеме бисквитка или да откажете бисквитки, когато интернет браузърът Ви сигнализира за наличието им. Също така, бихте могли да откажете всички бисквитки, като ги изключите чрез настройките на Вашия интернет браузър.

Защита на лични данни

Ние гарантираме сигурността на данните, които ни изпращате, с индустриално стандартизирани физически, електронни и управленски процедури. Когато е целесъобразно, ние използваме SSL-кодиране, за да подобрим сигурността на предаване на сензитивни данни. Вътрешно данните се съхраняват на контролирани сървъри с ограничен достъп. Вашата информация може да се съхранява и обработва на определени локации, където се намираме ние, в строго съответствие с приложимото законодателство за конфиденциалност и защита на личните данни.

Запитвания и оплаквания, свързани с настоящата Политика на поверителност, можете да ни изпращате на имейл адресите за контакт, публикувани на _____

Предоставяне на лични данни на трети страни

Ние няма да разкриваме Вашите лични данни на трети страни. Ние можем да разкриваме Вашата лична информация на трети страни само с Вашето изрично съгласие или когато предоставянето е необходимо за изпълнението на задължения по договор между Вас и СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “ФУТБОЛЕН КЛУБ КОМЕТА“ или предоставянето на данните няма да засегнат Ваши законни права, или предоставянето е от съществено значение за: изпълнение на законоустановено задължение на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “ФУТБОЛЕН КЛУБ КОМЕТА“ предотвратяване или разкриване на престъпления, провеждане на наказателно производство или изпълнение на наказания; предотвратяване на непосредствена и сериозна заплаха за обществения ред; предотвратяване на сериозно нарушение на констутуционни права на физически лица.

Както e отбелязано по-горе, ние съставяме статистики за употребата на сайта от данни, събрани чрез бисквитки. Тези статистически данни не съдържат лична информация и могат да бъдат публикувани или предоставени на трети страни.

Вашите данни ще бъдат съхранявани за срока, определен в закона, след изтичането на който ще бъдат изтрити. 

Изменение на тази политика на поверителност

Тази Политика на поверителност може да бъде изменяна едностранно от СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “ФУТБОЛЕН КЛУБ КОМЕТА“, за което ние ще уведомим по подходящ начин всички Ползватели.

Вие се съгласявате, че всяко допълване и изменение на тази Политика ще има действие спрямо Вас след уведомяване от СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “ФУТБОЛЕН КЛУБ КОМЕТА“ и ако не заявите в 7-дневен срок, че я отхвърляте.