ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 • Στο Juventus Training Camp Athens μπορούν να λάβουν μέρος παιδιά γεννημένα από το 2007 έως και το 2015 (με διαμονή) και από το το 2015 έως και το 2017 (Day Camp).
 • Η online φόρμα εγγραφής πρέπει να συμπληρωθεί σε όλα τα πεδία της από τους γονείς ή κηδεμόνες καθώς και να επισυναφθούν/προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
 • Το αναλογούν ποσό πρέπει να κατατεθεί στον παρακάτω λογαριασμό χωρίς οποιαδήποτε εξαίρεση, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την αρχή της επιλεγμένης περιόδου.
 • Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να ακυρώσει το Juventus Training Camp Athens σε περίπτωση απρόβλεπτης περίστασης ή σε περίπτωση που ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων δεν εκπληρώνεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο διοργανωτής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το ποσό που καταβλήθηκε ήδη, χωρίς οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση.
 • Για οποιαδήποτε αλλαγή στην ημερομηνία θα πρέπει να επικοινωνήσετε, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την αρχή της επιλεγμένης περιόδου.
 • Οποιοσδήποτε συμμετέχων πρέπει να συμμορφωθεί και να τηρεί τους κανόνες της κατασκήνωσης που παρέχονται από το διοργανωτή.
 • Ο συμμετέχων είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία λόγω της ανάρμοστης συμπεριφοράς του. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει, χωρίς οποιαδήποτε επιστροφή, τη συμμετοχή κάποιου στο Juventus Training Camp Athens , σε περίπτωση έλλειψης τήρησης και παραβίασης των αναφερόμενων κανόνων, έχοντας το δικαίωμα να μην επιστρέψει το ποσό της συμμετοχής στο συμμετέχοντα.
 • Η συμμετοχή περιλαμβάνει ένα προσωπικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο ατυχήματος, που καλύπτει την περίοδο παραμονής του συμμετέχοντα στο Juventus Camp Athens.
 • Η μη συμπλήρωση των όρων συμμετοχής (έγγραφα & αμοιβή) σημαίνει άμεση λήξη αυτής της σύμβασης, χωρίς καμία αξίωση από πλευράς συμμετέχοντος.
 • Ο συμμετέχων έχει δικαίωμα πάντα να αποσύρει τη συμμετοχή του, πριν από την αρχή του Juventus Training Camp Athens , μέσω τηλεφωνικής ή γραπτής έγκαιρης ειδοποίησης, 12 ημέρες πριν από την αρχή της επιλεγμένης περιόδου. Στην περίπτωση αυτή, ο συμμετέχων έχει δικαίωμα επιστροφής του ποσού που έχει καταβάλλει, με εξαίρεση τις δαπάνες έναρξης και οργάνωσης που βαρύνουν τον διοργανωτή (15% του ποσού της συμμετοχής). Σε περίπτωση αποχώρησης κατά τη διάρκεια του camp ο διοργανωτής δεν υποχρεούται επιστροφή χρημάτων.
 • Οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις ανοιχτές προπονήσεις των παιδιών σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί και σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.
 • Σε περίπτωση που επιλέξετε δύο εβδομάδες συμμετοχής θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στο τέλος της πρώτης εβδομάδας και για την ομαλότερη συμμετοχή του παιδιού στη δεύτερη, θα πρέπει να αποχωρήσει κανονικά (Σάββατο πρωί) και να προσέλθει την επόμενη μέρα (Κυριακή μεσημέρι) με την έναρξη της δεύτερης εβδομάδας.
 • Το καλοκαιρινό πρόγραμμα Juventus Training Camp Athens πραγματοποιείται από τον Αθλητικό Σύλλογο Εκπαιδευτηρίων Κωστέα- Γείτονα στις εγκαταστάσεις του CGS.