Header Year-round Training Warsaw

Privacy Policy

Regulamin Juventus Academy Warszawa

Organizatorem szkolenia Juventus Academy Warszawa w postaci działającego na podstawie umowy licencyjnej operatora w Warszawie jest stowarzyszenie Szkoła Futbolu wpisanego do rejestru stowarzyszeń m.st. Warszawy pod nr 204 , zarejestrowane pod adresem 01-962 Warszawa , ul. Przytyk 5 m 57 posługująca się numerem NIP 118-204-00-16.

Szkoła Futbolu jako prawnie działający podmiot na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz jako członek PZPN-u jest również podmiotem rejestrującym zawodników w systemie Extranet, który umożliwia rejestrowanie zawodników w strukturach PZPN-u oraz zgłaszanie ich do rozgrywek i turniejów pod nazwą Juventus Academy

Płatności za wszystkie programy szkoleniowe odbywa się online na podstawie otrzymanego linku do płatności lub rejestracji karty płatniczej. Zwroty są możliwe na podstawie indywidualnych życzeń Klientów zgodnych z regulaminem danego programu , który każdy uczestnik podpisuje w wersji papierowej przed przystąpieniem do szkolenia w danym programie. Każdy program posiada swój własny regulamin dostosowany do poziomu oferowanego szkolenia i jest przesyłany na podany w formularzu przez Klienta adres mailowy po próbnym treningu.

Zgoda na przetwarzanie danych

W celu zapisu dziecka na obozy lub do udziału w próbnym treningu należy wyrazić zgodę na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych. Zgodę wyrażamy poprzez podpisanie formularza uczestnictwa dziecka w zajęciach Juventus Academy Warszawa lub eventach organizowanych przez Juventus Academy Warszawa. Za wyrażenie powyższej zgody uznaje sie również wypełnienie formularzy na stronie Juventus Academy Warszawa celem zapisów, zgłoszenia na testy lub prośby o kontakt.

W związku ustawą o ochronie danych osobowych przyjmuję do wiadomości, że:

· administratorem moich i mojego dziecka danych jest Szkoła Futbolu , ul. Przytyk 5 m 57 Warszawa, NIP 118-204-00-16. Zostaję poinformowany że, dane nie będą udostępniane na zewnątrz za wyjątkiem niezbędnego podawania danych przy rozgrywkach sędziom i organom prowadzącym rozgrywki i turnieje. Dane przechowywane będą w okresie 5 lat od ich podania lub zakończenia umowy , a następnie skasowane.

· podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w rocznym programach szkolenia w Juventus Academy Warszawa. Informujemy żę każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe :

Szkoła Futbolu

ul. Przytyk 5 m 57

01-962 Warszawa

Tel. 792 000 745