header-training-camp-serbia

Academy Serbia

DOBRODOŠLI NA JUVENTUS KAMP U SRBIJI

Lopta. Fudbalski teren. Vaši crno beli snovi u vašoj torbi. Želimo da podržimo razvoj vaše dece i da budemo uz njih celim putem.

Dobrodošli na Juventus kamp, gde vaši snovi rastu sa nama .

promo-1-training-camp-serbia

JUVENTUSOV NAČIN

Šta mislimo kada kažemo "Juventusov Način"? Prateći našu filozofiju, cilj nam je da razvijamo fudbalere kroz viziju koja kombinuje tehničke aspekte sa mentalnim, emocionalnim i međuljudskim osobinama. Naša metodologija može se sumirati u pet tačaka:

Diktirajte postupak, držite posed lopte i ostanite mirni. Fokus na individulanu incijativu i timski težak rad.

STIL IGRE

Diktirajte postupak, držite posed lopte i ostanite mirni. Fokus na individulanu incijativu i timski težak rad.

TEHNIČKE SPOSOBNOSTI

Usavršavanje kroz dinamične vežbe, koje imaju za cilj savladavanje svake tehničke veštine. Razvoj svakog pojedinačnog igrača stavlja se u srce svake vežbe.

TAKTIČKE SPOSOBNOSTI

Prolaženje kroz nekolicinu detaljnih situacija u pojedinačnom i timskom meču, koji će se menjati tokom nedelje

MENTALNI FAKTOR

Obuka pojedinca da donosi efektivne odluke u toku utakmice. Razvijanje brzine razmišljanja, kako bi se prilagodili promenljivim taktičkim i tehničkim scenarijima.

EMOCIONALNI I DRUŠTVENI FAKTORI

Promovisanje identiteta koji podstiče vrednost žrtvovanja, hrabrosti i timskog rada, koji se primenjuje kako na terenu tako i van njega.

promo-2-training-camp-serbia

O NAMA

JUVENTUS FUDBALSKI KAMP SRBIJA

Veoma smo uzbuđeni i ponosni što će zvanični Juventus kamp posetiti Srbiju po četvrti put u 2020. godine i preneti deo metodologije treninga fudbalskog kluba Juventus , koji se smatra za jedan od sigurno najvećih i najuspešnijih fudbalskih klubova na svetu.

Juventus kamp će se održati u periodu od 17. avgusta, zaključno sa 21. avgustom 2020. godine u Kladovu, na terenima fudbalskog kluba Djerdap. Kao i prethodnih godina, tako i naredne imamo za cilj da zajedno obilazimo Srbiju i da se ujedno upoznamo sa svim lepotama koje Srbija pruža, a isto tako i omogućimo sve uslove koji su potrebni deci da što kvalitetnije treniraju.

Što se samog Kladova tiče, u pitanju je prelep grad sa bogatom kulturnom tradicijom, ispunjen mnoštvom kulturno-istorijskih spomenika. Kroz kladovo protiče reka Dunav i smatra se da je upravo tu Dunav najlepši.

Prijatelji iz fudbalskog kluba Djerdap su nam dali na raspolaganje dva velika fudbalska terena sa prirodnom travom, kao i mali teren sa veštačkom podlogom. Tereni se nalaze na ulazu u Kladovsku tvrđavu, izolovani su od ostalog naselja i pružaju mir za svakodnevne treninge.

Broj mesta je kao i uvek do sada ograničen kako bi se omogućio što kvalitetniji trening za svakog učesnika. Svi kampovi će biti vođeni od strane zvaničnih Juventusovih trenera iz Italije, koji će doći u Srbiju da sprovedu Juventusove programe širom Srbije.

training-camp-serbia-programs

Programs we offer

juventus way

Juventus Way

Our approach

What do we mean by the “Juventus Way”? Following on from our philosophy, we aim to develop footballers through a vision which combines technical aspects with mental, emotional and interpersonal ones. Our methodology can be summarised in five points:

STYLE OF PLAY

Dictate proceedings, keep possession of the ball and stay calm. Focus on individual initiative and collective hard work.

TECHNICAL ABILITY

Honed through dynamic drills that aim to perfect every technical skill. The development of each individual player is placed at the heart of every exercise.

TACTICAL ABILITY

Run through several detailed individual and team match situations, to be alternated throughout the week.

MENTAL FACTOR

Train the individual to make effective decisions in match situations. Develop their speed of thought to adapt with changeable tactical and technical scenarios.

EMOTIONAL AND SOCIAL FACTOR

Promote an identity fostering the values of sacrifice, bravery and teamwork, to be applied both on and off the pitch.

Find Us