header-year-round-training-thailand

Privacy Policy

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

ผู้เล่นทุกคนจะต้องเช็คอินที่โต๊ะลงทะเบียนเมื่อเดินทางมาถึง จากนั้น เจ้าหน้าที่จะมอบบัตรผ่านเข้าฝึกซ้อมเมื่อชำระค่าสมาชิกทั้งหมดแล้ว เจ้าหน้าที่จะคอยต้อนรับและลงทะเบียนและช่วยเหลือเรื่องขนาดเสื้อ ขอแนะนำให้ผู้เล่นมาถึง 30 นาทีก่อนการฝึกซ้อม และแนะนำให้ใช้สนับแข้งสำหรับเด็กทุกคน หากบุตรของท่านหรือเด็กในการดูแลของท่านต้องการยาสูดพ่นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำมาด้วย ยูเวนตุส อะคาเดมี่ ไทยแลนด์ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อระดับมลพิษทางอากาศได้ ระดับ AQI ที่สูงนั้นถือว่าเป็น “เหตุสุดวิสัย” ดังนั้นจึงไม่มีการคืนเงินเมื่อยกเลิกการฝึกซ้อม ทางทีมจะแจ้งถึงแนวทางการปฎิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงและพยายามแก้ไขเพื่อให้การซ้อมดำเนินต่อไปได้ โดยจะแจ้งให้ทราบหลังจากการลงทะเบียนสมัครของบุตรหลานท่าน เมื่อได้รับการชำระเงินจะไม่มีการคืนเงินยกเว้นในกรณีที่มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก บริษัท เฟิร์ส ทัช สปอร์ต อีเวนท์ จำกัด หากท่านเปลี่ยนใจจะไม่ได้รับเงินคืน หากบุตรหลานของท่านป่วยเป็นระยะเวลานาน เช่นขาหักหรือสถานการณ์รุนแรงอื่น ๆ โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีและทางเราจะพิจารณาพักบัญชี การยืนยันนั้น ข้าพเจ้าขอแจ้งว่า ข้าพเจ้าต้องการรับจดหมายข่าวสาร Juventus Academy Thailand จะเข้าร่วมในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์และลีกตลอดทั้งปี ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับผู้ปกครอง ซึ่งจะมีการแจ้งราคาและกำหนดเวลาล่วงหน้า ผู้ปกครองที่เลือกจะไม่เข้าร่วมการแข่งขันทัวร์นาเมนต์หรือลีกจะไม่ได้รับเงินคืนสำหรับการฝึกซ้อมโปรแกรมตลอดทั้งปีที่เสียไป  การสื่อสารต่างๆของค่ายสโมสรฟุตบอลยูเวนตุส ประเทศไทย บริษัท เฟิร์สต์ ทัช สปอร์ต อีเวนต์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ดังกล่าวจะมีผลทันที ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นบิดา มารดา / ผู้ปกครองของเด็กที่มีชื่อดังกล่าว และได้อ่าน เข้าใจและยอมรับข้อความตามที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว

การไม่เรียกร้องความเสียหาย

บริษัท เฟิร์สท์ ทัช สปอร์ต อีเว้นต์ จำกัด และ สโมสรฟุตบอล ยูเวนตุส กรุงเพ บริษัท ในเครือ และพนักงานของบริษัท ไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บใด ๆ ที่เกิดขึ้นขณะอยู่ขณะการฝึกซ้อมหรือระหว่างทางไปค่าย พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรติดต่อผู้ให้บริการประกันภัย เพื่อรับประกันภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้เข้าค่ายหากจำเป็นต้องมี ตามเงื่อนไขของการลงทะเบียน บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองของผู้เข้าค่าย จะต้องลงนามและลงวันที่ ในการไม่เรียร้องความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ผู้เข้าร่วมซ้อม สโมสรฟุตบอลยูเวนตุส หากกระทำการใดๆ ด้วยความเสี่ยงของตัวเอง บริษัท เฟิร์สต์ ทัชสปอร์ต อีเวนท์ จำกัด และ สโมสรฟุตบอลยูเวนตุส กรุงเทพ และเจ้าหน้าที่ โค้ช ตัวแทนและพนักงานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการบาดเจ็บส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมที่อาจเกิดขึ้นในระยะเวลาที่เดินทางเข้าซ้อม หรือ หลังจากออกจากการซ้อม ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและพ่อแม่หรือผู้ปกครองของพวกเขาต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เข้าซ้อม ในระหว่างการเข้าซ้อม และจะไม่เรียกร้องกับ บริษัท เฟิร์สต์ ทัช สปอร์ต อีเวนท์ จำกัด และ ค่ายสโมสรฟุตบอลยูเวนตุส กรุงเทพ และพนักงาน เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายสิทธิในการดำเนินการหรือสาเหตุของการกระทำทั้งในปัจจุบันและอนาคตไม่ว่าจะเป็นที่รู้จักคาดหวังหรือไม่คาดคิดหรือเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมในค่าย ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าในกรณีที่ลูกของข้าพเจ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่ต้องการการปฐมพยาบาลหรือการรักษาฉุกเฉิน บริษัท เฟิร์สต์ ทัช สปอร์ต อีเวนต์ จำกัด ได้รับอนุญาตให้ทำการปฐมพยาบาลและจัดให้มีการรักษาทางการแพทย์แบบฉุกเฉินตามที่จำเป็น

การเผยแพร่ภาพถ่าย

ข้าพเจ้าขออนุญาตให้ บริษัท เฟิร์สต์ ทัช สปอร์ต อีเวนท์ จำกัด และ ค่ายสโมสรฟุตบอลยูเวนตุส กรุงเทพ มีสิทธิใช้ และ / หรือ จำหน่าย จ่ายแจก ภาพถ่าย , ฟิล์ม , วีดีโอ และ การบันทึกเสียง ของลูกๆของข้าพเจ้า เพื่อใช้เป็นวัตถุเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมกิจกรรมๆ ของ สโมสรฟุตบอลยูเวนตุส แห่งประเทศไทย และ สโมสรฟุตบอล กรุงเทพ

PDPA & GDPR

ยูเวนตุส อคาเดมี่ ไทยแลนด์นำ ProSoccerData (PSD) มาใช้เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดของอคาเดมี่ และอำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างโค้ช ผู้ปกครอง และผู้เล่น และ ทีมงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ สพธอ (PDPA) และ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR) เราขอความยินยอมจากท่านผู้ปกครองในการจัดเก็บข้อมูลของบุตรหลานท่านใน PSD เครื่องมือการจัดการออนไลน์ของเรา ข้อมูลของบุตรหลานของท่านจะถูกใช้โดย Juventus Academy Thailand เท่านั้นและจะไม่เผยแพร่กับบุคคลที่สาม ท่านสามารถขอให้ลบข้อมูลของบุตรหลานท่าน ได้ทางอีเมลของทีมโดยระบุว่าคุณต้องการลบข้อมูลลูกของคุณออกจากเครื่องมือการจัดการออนไลน์ PSD