header-year-round-training-thailand

Terms And Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป: 

ผู้เล่นทุกคนจะต้องเช็คอินที่โต๊ะลงทะเบียนเมื่อเดินทางมาถึง จากนั้น เจ้าหน้าที่จะมอบบัตรผ่านเข้าฝึกซ้อมเมื่อชำระค่าสมาชิกทั้งหมดแล้ว เจ้าหน้าที่จะคอยต้อนรับและลงทะเบียนและช่วยเหลือเรื่องขนาดเสื้อ ขอแนะนำให้ผู้เล่นมาถึง 45 นาทีก่อนการฝึกซ้อม และแนะนำให้ใช้สนับแข้งสำหรับเด็กทุกคน หากลูกของท่านต้องการยาสูดพ่นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำมาด้วย ยูเวนตุส อะคาเดมี่ ไทยแลนด์ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อระดับมลพิษทางอากาศได้ ระดับ AQI ที่สูงนั้นถือว่าเป็น “เหตุสุดวิสัย” ดังนั้นจึงไม่มีการคืนเงินเมื่อยกเลิกการฝึกซ้อม ทางทีมจะแจ้งถึงแนวทางการปฎิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงและพยายามแก้ไขเพื่อให้การซ้อมดำเนินต่อไปได้ โดยจะแจ้งให้ทราบหลังจากการลงทะเบียนสมัครของบุตรหลานท่าน เมื่อได้รับการชำระเงินจะไม่มีการคืนเงินยกเว้นในกรณีที่มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก บริษัท เฟิสต์ ทัช สปอร์ต อีเวนต์ จำกัด หากคุณเปลี่ยนใจจะไม่ได้รับเงินคืน หากบุตรหลานของคุณป่วยเป็นระยะเวลานาน เช่นขาหักหรือสถานการณ์รุนแรงอื่น ๆ โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีและทางเราจะพิจารณาพักบัญชี การยืนยันนั้น ข้าพเจ้าขอแจ้งว่า ข้าพเจ้าต้องการรับจดหมายข่าวสาร การสื่อสารต่างๆของค่ายสโมสรฟุตบอลยูเวนตุส ประเทศไทย บริษัท เฟิร์สต์ ทัช สปอร์ต อีเวนต์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ดังกล่าวจะมีผลทันที ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นบิดา มารดา / ผู้ปกครองของเด็กที่มีชื่อดังกล่าว และได้อ่าน เข้าใจและยอมรับข้อความตามที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว

การไม่เรียกร้องความเสียหาย 

บริษัท เฟิร์สท์ ทัช สปอร์ต อีเว้นต์ จำกัด และ สโมสรฟุตบอล ยูเวนตุส กรุงเพ บริษัท ในเครือ และพนักงานของบริษัท ไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บใด ๆ ที่เกิดขึ้นขณะอยู่ขณะการฝึกซ้อมหรือระหว่างทางไปค่าย พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรติดต่อผู้ให้บริการประกันภัย เพื่อรับประกันภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้เข้าค่ายหากจำเป็นต้องมี ตามเงื่อนไขของการลงทะเบียน บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองของผู้เข้าค่าย จะต้องลงนามและลงวันที่ ในการไม่เรียร้องความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ผู้เข้าร่วมซ้อม สโมสรฟุตบอลยูเวนตุส หากกระทำการใดๆ ด้วยความเสี่ยงของตัวเอง บริษัท เฟิร์สต์ ทัชสปอร์ต อีเวนท์ จำกัด และ สโมสรฟุตบอลยูเวนตุส กรุงเทพ และเจ้าหน้าที่ โค้ช ตัวแทนและพนักงานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการบาดเจ็บส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมที่อาจเกิดขึ้นในระยะเวลาที่เดินทางเข้าซ้อม หรือ หลังจากออกจากการซ้อม ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและพ่อแม่หรือผู้ปกครองของพวกเขาต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เข้าซ้อม ในระหว่างการเข้าซ้อม และจะไม่เรียกร้องกับ บริษัท เฟิร์สต์ ทัช สปอร์ต อีเวนท์ จำกัด และ ค่ายสโมสรฟุตบอลยูเวนตุส กรุงเทพ และพนักงาน เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายสิทธิในการดำเนินการหรือสาเหตุของการกระทำทั้งในปัจจุบันและอนาคตไม่ว่าจะเป็นที่รู้จักคาดหวังหรือไม่คาดคิดหรือเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมในค่าย ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าในกรณีที่ลูกของข้าพเจ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่ต้องการการปฐมพยาบาลหรือการรักษาฉุกเฉิน บริษัท เฟิร์สต์ ทัช สปอร์ต อีเวนต์ จำกัด ได้รับอนุญาตให้ทำการปฐมพยาบาลและจัดให้มีการรักษาทางการแพทย์แบบฉุกเฉินตามที่จำเป็น