header-training-camp-czech-republic

ACADEMY ČESKÁ REPUBLIKA

Míč. Fotbalové hřiště. Vaše sny o Bianconeri. Chceme vaše děti podporovat v jejich rozvoji a provázet je krok za krokem na jejich cestě. Vítejte v Juventus Academy, kde vaše sny rostou u vámi.

JUVENTUS WAY

Co znamená “Juventus Way”? V návaznosti na naši filozofii se snažíme rozvíjet fotbalisty prostřednictvím vizí, které spojuje technické aspekty s mentálními, emocionálními a interpersonálními. Naše metodika lze shrnout do pěti bodů:

STYL HRY

Diktovat tempo hry, držení míče a zůstávat v klidu. Zaměřit se na individuální a zároveň kolektivní výkon.

TECHNICKÉ SCHOPNOSTI

Vytvářet dynamická cvičení, která mají za cíl zdokonalit všechny technické dovednosti. Vývoj každého jednotlivého hráče je zohledněn v každém cvičení.

TAKTICKÉ SCHOPNOSTI

Zvládnout několik podrobných individuálních a týmových zápasových situací, které se neustále střídají a opakují.

MENTÁLNÍ SÍLA

Trénovat jednotlivce, aby se mohli v rozhodujících situacích rozhodovat efektivně. Rozvíjet jejich rychlost myšlení, aby se přizpůsobila měnícím se taktickým a technickým scénářům.

EMOCIONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ FAKTORY

Propagovat lidskou identitu podporující hodnoty obětování, statečnosti a týmové práce, které se aplikují jak na hřišti tak i mimo něj.

promo-1-training-camp-czech-republic

LETNÍ KEMPY 2022!

Fotbalové kempy se uskuteční v létě 2022 v Praze (Vršovice) a v Brně (Sparta). Zažijte v bíločerném dresu neopakovatelnou atmosféru. FORZA JUVE!

promo-2-training-camp-czech-republic

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY A RODIČE

Milí rodiče, na tomto místě najdete v červnu 2022 všechny důležité informace. V dokumentech naleznete konkrétní pokyny, doporučení a důležité kontakty. Podmínkou pro nástup do kempu je předložení kopie průkazu zdravotního pojištění, Prohlášení rodiče a Posudek o zdravotní způsobilosti v nezalepené a nadepsané obálce.

V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Děkujeme a těšíme se na shledanou v kempu!

training-camp-czech-republic-programs

INFORMACE O KEMPU

juventus way

Juventus Way

Our approach

What do we mean by the “Juventus Way”? Following on from our philosophy, we aim to develop footballers through a vision which combines technical aspects with mental, emotional and interpersonal ones. Our methodology can be summarised in five points:

STYLE OF PLAY

Dictate proceedings, keep possession of the ball and stay calm. Focus on individual initiative and collective hard work.

TECHNICAL ABILITY

Honed through dynamic drills that aim to perfect every technical skill. The development of each individual player is placed at the heart of every exercise.

TACTICAL ABILITY

Run through several detailed individual and team match situations, to be alternated throughout the week.

MENTAL FACTOR

Train the individual to make effective decisions in match situations. Develop their speed of thought to adapt with changeable tactical and technical scenarios.

EMOTIONAL AND SOCIAL FACTOR

Promote an identity fostering the values of sacrifice, bravery and teamwork, to be applied both on and off the pitch.

Find Us