Foton och filmer som tas under campen kan komma att publiceras på Juventus Academy Sweden´s och Juventus FC officiella hemsida och sociala medier. Genom anmälan godkänner vårdnashavare att Juventus Academy Sweden och Juventus FC har rättigheter till bilder och filmer.

Anmälan

Campen är öppen för tjejer och killar 5-15 år. Deltagaren är anmäld till campen när betalning skett via bankgiro och en bekräftelse via epost från Juventus Academy Sweden mottagits. Från betaldatum beräknas 1-3 vardagar innan Juventus Academy Sweden mottagit betalningen och bekräftelsen skickas ut.

När campen är full skapas en reservlista. Deltagare på reservlistan får plats på campen i händelse av att en avbokning inkommer från en redan anmäld deltagare. Om deltagare på reservlistan erbjuds plats på campen skickas information om detta ut via epost.

Avbokning

Vid avbokning mer än 30 dagar före campens startdatum behåller Juventus Academy Sweden en administrationsavgift på 500 kronor och återbetalar resterande anmälningsavgift.

Vid avbokning mindre än 30 dagar före campens startdatum återbetalas inte anmälningsavgiften.

I händelse av att campen inte kan genomföras

Hela anmälningsavgiften återbetalas i händelse av att campen inte kan genomföras. Juventus Academy Sweden är inte ersättningsskyldig för övriga kostnader och inget anspråk på ersättning kan ställas på Juventus Academy Sweden i händelse av inställd camp.

Grupper och uppförande

Juventus Academy Swedens tränare har ansvar för gruppindelning vid träningarna under campen. Varje grupp innehåller cirka 20 deltagare och vi strävar efter att alla deltagare hamnar i en grupp där de känner sig bekväma. Deltagare kan komma att flyttas mellan grupperna under campens gång.

Uppförande

Under campen förväntas deltagarna lyssna på tränaren och inte missköta sig på så sätt att det påverkar de andra deltagarnas träning. Vi har nolltolerans mot dåligt beteende och ger först en varning innan deltagaren tas av planen och vårdnadshavare kontaktas. Om en deltagare diskvalificeras från campen på grund av dåligt beteende återbetalar inte Juventus Academy Sweden anmälningsavgiften.

GDPR

Genom anmälan godkänner du att Juventus Academy Sweden lagrar dina personuppgifter. Dessa kommer att användas av Juventus Academy Sweden, kan komma att delas till Juventus FC, för att användas i kommunikation med dig. Juventus Academy Sweden lämnar inte ut personuppgifter till tredje part.

Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter kontakta oss.