Míč. Fotbalové hřiště. Vaše sny o Bianconeri. Chceme vaše děti podporovat v jejich rozvoji a provázet je krok za krokem na jejich cestě. Vítejte v Juventus Academy, kde vaše sny rostou u vámi.

JUVENTUS WAY

Co znamená “Juventus Way”? V návaznosti na naši filozofii se snažíme rozvíjet fotbalisty prostřednictvím vizí, které spojuje technické aspekty s mentálními, emocionálními a interpersonálními. Naše metodika lze shrnout do pěti bodů:

STYL HRY

Diktovat tempo hry, držení míče a zůstávat v klidu. Zaměřit se na individuální a zároveň kolektivní výkon.

TECHNICKÉ SCHOPNOSTI

Vytvářet dynamická cvičení, která mají za cíl zdokonalit všechny technické dovednosti. Vývoj každého jednotlivého hráče je zohledněn v každém cvičení.

TAKTICKÉ SCHOPNOSTI

Zvládnout několik podrobných individuálních a týmových zápasových situací, které se neustále střídají a opakují.

MENTÁLNÍ SÍLA

Trénovat jednotlivce, aby se mohli v rozhodujících situacích rozhodovat efektivně. Rozvíjet jejich rychlost myšlení, aby se přizpůsobila měnícím se taktickým a technickým scénářům.

EMOCIONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ FAKTORY

Propagovat lidskou identitu podporující hodnoty obětování, statečnosti a týmové práce, které se aplikují jak na hřišti tak i mimo něj.

promo-1-training-camp-czech-republic

LETNÍ KEMPY 2022!

Fotbalové kempy se uskuteční v létě 2022 v Praze (Vršovice) a v Brně (Sparta). Zažijte v bíločerném dresu neopakovatelnou atmosféru. FORZA JUVE!

promo-2-training-camp-czech-republic

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY A RODIČE

Milí rodiče, na tomto místě najdete v červnu 2022 všechny důležité informace. V dokumentech naleznete konkrétní pokyny, doporučení a důležité kontakty. Podmínkou pro nástup do kempu je předložení kopie průkazu zdravotního pojištění, Prohlášení rodiče a Posudek o zdravotní způsobilosti v nezalepené a nadepsané obálce.

V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Děkujeme a těšíme se na shledanou v kempu!

training-camp-czech-republic-programs

INFORMACE O KEMPU

juventus way

Juventus Way

NOTRE APPROCHE

Qu’entend-on par "Juventus Way"? Dans le cadre de notre philosophie, notre objectif est le développement ultérieur du football dans le sens d’une vision qui regroupe les facteurs techniques, mentaux, émotionnels et dynamiques de groupe. Notre méthodologie peut se résumer en cinq points:

STYLE DE JEU

Rester en possession du ballon ; Capacité à garder son calme. Accent sur l’initiative personnelle et le dévouement au travail collectif.

CAPACITE TECHNIQUE

Les capacités individuelles et de groupe sont enseignés dans des exercices qui mettent l’accent sur les principes de jeu pendant la semaine.

CAPACITE TACTIQUE

L’enseignement est basée sur des situations individuelle et collectives, des jeux de position, la possession de balle et des jeux à thème.

FACTEUR MENTAL

Former l’individu à prendre des décisions efficaces dans les situations de match. En d'autres termes, l'élaboration du processus de prise de décision est cruciale pour la meilleure adaptation possible aux situations de jeu. Développer leur vitesse de pensée pour s’adapter à des scénarios tactiques et techniques changeables.

FACTEUR EMOTIONNEL ET SOCIAL

Promouvoir une identité qui favorise les valeurs du sacrifice, du courage et du travail d'équipe. Ces valeurs seront appliquer sur et en dehors du terrain de jeu.

Find Us